Unicredit: Emissione di un Express Multiple Chance