Bnp Paribas- BONUS CAP Isin NL0013037948 su Saipem