BNP Paribas- BONUS CAP Isin NL0013416472 su Saipem